Information om regeringens arbete med romsk inkludering

NYHETER INFORMATION / Charlotte Wickman, Kulturdepartimentet, Romsk center, stategin för romsk inkludering / Permalink / 0

För kännedom!

 

Här är en sammanfattning av regeringens och Regeringskansliets arbete med romskinkludering oktober-november 2017. 

Nytt uppdrag till Kulturrådet att främja utgivning av litteratur på de nationella minoritetsspråken och genomföra läsfrämjande insatser

Regeringen har gett Kulturrådet i uppdrag att under 2017–2019 genomföra insatser för att främja utgivning och spridning av litteratur på de nationella minoritetsspråken. Barn- och ungdomslitteratur ska särskilt prioriteras. Kulturrådet ska besluta om uppdragets närmare genomförande i samråd med företrädare för de nationella minoriteterna och genomföra uppdraget i samverkan med de nationella minoriteterna. I uppdraget ingår också att i samverkan med romska företrädare och sakkunniga genomföra läsfrämjande insatser för den romska minoriteten. Uppdraget finns tillsammans med övriga regeringsbeslut om romsk inkludering på: www.regeringen.se/romskinkludering.

Läs mer: http://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategi-for-romsk-inkludering/uppdrag-till-myndigheter/

 Aktuellt om utredningen om inrättandet av ett center för romska frågor

Nu pågår utredningen som ska lämna förslag till regeringen om hur ett nationellt center för romska frågor kan inrättas. Utredningen ska bland annat föreslå vilka uppgifter centret ska ha, om centret ska inrättas inom ramen för befintlig myndighetsstruktur och utreda hur romskt deltagande och inflytande kan säkerställas. Det ingår också att föreslå hur centret kan bidra till att främja romskt språk och romsk kultur. Utredningen, som leds av Charlotta Wickman i samarbete med utredningssekreterarna Karin Kvarfordt Niia och Elvis Stan, har i dagsläget fört samtal med ett femtiotal organisationer, sakkunniga och romska företrädare för att samla in synpunkter och förslag. Inbjudan till stormöten med romska företrädare under december månad skickas snart ut. I artiklar på regeringens webbplats och www.minoritet.se beskriver utredningen sitt arbete. Har ni frågor om arbetet kan ni kontakta Karin Kvarfordt Niia eller Elvis Stan via e-post: karin.kvarfordt.niia@regeringskansliet.se eller tfn: 070-315 05 18respektive elvis.stan@regeringskansliet.se eller tfn: 072-453 33 80.

 Läs mer: www.regeringen.se/romskinkludering

Läs mer: http://minoritet.se/vi-ar-i-ett-insamlande-skede

Minnesanteckningar från den 10 okt -17

MIN DAGBOK / Charlotte Wickman, Kulturdepartimentet, Romsk center, litteratur nationella minoriteter, läsfrämjande insatser romer, nationellt romsk center / Permalink / 0
Sedan tidigare utlovat, delar jag här med mig av de minnesanteckningar från det romska referensgruppsmötet på kulturdepartimentet den 10 okt.
 
 
 
 
 
 
Jag har också fått till kännedom att regeringen i förra veckan beslutade om ett uppdrag till Kulturrådet att under 2017–2019 genomföra insatser för att främja utgivning och spridning av litteratur på de nationella minoritetsspråken.
Kulturrådet ska besluta om uppdragets närmare genomförande i samråd med företrädare för de nationella minoriteterna och också genomföra uppdraget i samverkan med de nationella minoriteterna. 
I uppdraget ingår också att i samverkan med romska företrädare och sakkunniga genomföra läsfrämjande insatser för den romska minoriteten.

För övrigt så börjar vi sakta närma oss jul och sakta men säkert börjar allt jul stök med det.. 
Tyvärr såg jag att jag jobbar både natten innan julafton och julnatten så jag vet inte riktigt hur vi ska få ihop det denna jul men det brukar ju alltid lösa sig :)
Jag får sova igenom allt stök och vara med vid julklappsutdelningen :)
Men hur som haver så längtar jag faktiskt till jul och hos oss har redan julbelysningen på fasaden tänts.
 
Önskar er alla nu en fortsatt bra vecka i kylan.
 
 

Eleonor Frankemo lanserar ny hemsida

MIN DAGBOK / Eleonors Resa, Föreläsning, eleonorfrankemo.com / Permalink / 0
Äntligen är min hemsida klar. 
Det tar mycket längre tid än vad man tror, och jag som är en prefektionist kan inte sluta korrigera och fixa :) 
Men nu är den äntligen ute på webben. 
 
Adressen är ju såklart www.eleonorfrankemo.com
 
Med tiden kommer det även att finnas en webbschop på hemsidan med lite smått och gott :) 
Kolla sidan vet jag!!
 
 
Önskar er alla en toppen kväll med nära och kära!
 
Till top