Ordspråk 30/9 -11

/ Permalink / 0

Jurar diro mulovordringen nashta diro agre scheroet,
vavros fyser diro miepa ninna diros beckning.

*

Ser du likbilen skall du alltid böja huvudet annars får du otur med din försäljning.

"hämtat från Romano zor, en inspirationsbok om vägar till utbildning och arbete"

Så tänker vi bryta romers utanförskap

NYHETER INFORMATION / Permalink / 2

Debattartikel
Aftonbladet 9 september 2011
Erik Ullenhag, IntegrationsministerPå senare år har vi i Europa kunnat se hur romer blir deporterade och får sina hem rivna. Ledande politiker fiskar röster på att hetsa mot romer och spela på främlingsfientliga strömmar. Även i Sverige möter romer diskriminering och fördomar.Men till skillnad från många andra europeiska länder inleder vi nu ett brett arbete för att ­bryta romers utanförskap. För att skapa lika förutsättningar för ­alla satsar regeringen i budget­propositionen sammanlagt 46 miljoner kronor under fyra år på åtgärder för romer. Satsningen startar 2012, som också är 500-årsjubileet för romers när­varo i Sverige.


De tidigaste anteckningarna om romer i Sverige är från 1512. ­Sedan dess har gruppen mött diskriminering, förföljelser och utrotningskampanjer. På 1600-talet utgick ett statligt påbud i Sverige att romska män skulle avrättas, kvinnor och barn skulle landsförvisas. Under 1900-talet tvångssteriliserades hundratals svenska romer, de förvägrades boende och tvingades ­ofta flytta. Barnen fick inte gå i skola och livet i tält ledde till sjukdom och för tidig död.


Diskriminering och fördomar lever vidare än i dag. Trots ­detta finns många romer som i dag har arbete och är väl integrerade i det svenska samhället. En del har nått dit genom att dölja eller lämna sin romska identitet bakom sig. Det står naturligtvis var och en fritt att lämna sin grupp, men ingen ska ­behöva ge upp sin identitet på grund av omgivningens fördomar.


Andra romer har reagerat med ett avståndstagande från samhället eller med en känsla av hopplöshet. Den som ser hur romer som har ­utbildat sig ändå inte får jobb tycker kanske inte att det är lönt att ­anstränga sig. Och varför tvinga iväg barnen till vissa ­skolor där de möter mobbning och lärare som inte har några förväntningar på dem?


Romer, som alla andra i Sverige, ska få möjligheter i livet genom den ­generella välfärdspolitiken. Skolan, arbetsförmedlingen och sjukvården ska i teorin möta alla som bor i här som individer. Men i praktiken fungerar det inte alltid så. Därför behöver vi få de generella systemen att möta romers behov på ett bättre sätt. Det kan handla om att skolor och myndigheter skaffar sig mer kunskap och hittar lösningar på ­problem som uppstår på grund av kulturkrockar, diskriminering eller bristande tillit.

Regeringen har haft en rad samråd med romska representanter. Vi för nu en dialog med ­flera ­myndigheter för att förbättra ­situationen och även med Sveriges kommuner och landsting, SKL. Under hösten kommer vi att presentera inriktningen för ­satsningen.


Regeringen kan bara jämna­ ut spelplanen, ge mer av ­lika möjligheter. Vår kommande­ s­atsning måste kompletteras. Icke-romer måste göra sig av med sina fördomar. ­Staten kan hjälpa till genom att sprida kunskap och förhoppningsvis kan 500-årsjubileet nästa år uppmärksammas på ett positivt sätt. Men i slutänden är det människor själva som måste revidera sina uppfattningar och anstränga sig för att ­behandla varje rom som en individ.

Vidare måste romer hitta ­vägar att sammanfoga sin kultur med samhället i dag, att ­våga hoppas och satsa på framtiden. Det måste bli ­lika självklart bland romer som bland andra att gå i skolan, att flickor ska ha samma rättigheter och möjligheter som pojkar och att ­arbete är nyckeln till integration.


I delegationen för romska frågors slutbetänkande finns en målsättning om att det romska barn som föds i dag ska ha samma förutsättningar för ett gott liv som sina icke-romska jämnåriga om 20 år. Den ­visionen delar jag. Alla ska naturligtvis ha samma rättigheter här och nu. Men det krävs mycket för att vi ska jämna ut möjligheterna i praktiken och därför tar vi nu initiativ till ett långsiktigt arbete för att bryta romers utanförskap.Kontakt

Lena Hallerby
Pressekreterare hos Erik Ullenhag
cell 070-301 47 90

Nya regler

REGLER / Permalink / 0

Jag har länge suttit och funderat hur jag ska göra med de kommentarer som lämnas av er som läsare under mina inlägg. Ska jag endast lägga ut kommentarer efter jag själv läst dem först? Vad är acceptabelt i kommentar rutorna? osv. Jag har bestämt mig för följande:

*Jag lägger endast ut de inlägg där man valt att underteckna med sitt eget namn.. Anonyma inlägg accepteras inte då dessa inlägg ofta är negativt präglade och personen i fråga själv inte vågar stå för sina åsikter.

*Rasistiska inlägg är inte tillåtet

*Personangrepp där vederbörande själva inte kan försvara sig är inte tillåtet

*Om man har frågor om inlägget ifråga så ska jag självklart svara på dessa i den mån jag kan, men jag kommer inte att ägna mig åt någon form av pajkastning, utan jag kommer svara så sakligt jag kan sedan låta saken bero.
Mvh: Eleonor Frankemo

Till top