”2012 ska bli en nystart för romer i Sverige”

MIN DAGBOK / Permalink / 2

Publicerad 2012-01-02 18:58
REPLIK.Vi har såväl en historia som en nutid att skämmas över när det gäller romer. Nu handlar det om att göra rätt saker i dag så att vi inte behöver ha en framtid att skämmas för också, skriver integrationsminister Erik Ullenhag i en replik.

Romerna är en av Sveriges nationella minoriteter (i sammanhanget räknas resande in i den nationella minoriteten romer.) De första anteckningarna om romer som anlänt till Sverige är från den 29 september 1512. År 2012 är det alltså 500-årsjubileum av romer i Sverige.

Bo Hazell beskriver väl de fruktansvärda övergrepp som har drabbat romer i Sverige genom historien (DN Debatt 29/12). Hazell menar att det nu är tid att regeringen tillsätter en sanningskommission och betalar ut ekonomisk ersättning till de romer och resande som har drabbats av förtryck och övergrepp under den här tiden.


Jag delar Hazells bedömning att det är centralt att vi gör upp med den historia av övergrepp som har drabbat romer i Sverige. Regeringen har därför påbörjat ett arbete för att utarbeta en vitbok om övergrepp, kränkningar och andra särbehandlande åtgärder mot romer under 1900-talet. Att regeringen på så sätt uppmärksammar och tar avstånd från de historiska övergreppen beskrivs av flera av dem som varit utsatta som ett viktigt erkännande.

Ju längre tillbaka i historien vi går, desto större blir osäkerheten. Jag har därför valt att begränsa vitbokens omfattning till 1900-talet, i enlighet med förslaget från Delegationen för romska frågor. Jag ser gärna historieforskning som tar upp andra tidsperspektiv.

I arbetet med vitboken ingår inte att föreslå kompensation för dem som har drabbats eftersom en rättvis kompensation är svår att åstadkomma i efterhand. I de samråd som vi har haft har flera romer menat att resurser snarare bör koncentreras på att förbättra situationen för romer i framtiden. Jag delar den bedömningen – det viktigaste sättet att kompensera för vad som har skett i historien är att ta det utanförskap och den diskriminering som i dag drabbar romer på största allvar.

Regeringen satsar därför 46 miljoner kronor 2012–2015 på en strategi för romers inkludering, med fokus på insatser för arbete och utbildning. Strategin kommer att presenteras i detalj inom kort. Inriktningen är att romska barn som föds i dag ska ha likvärdiga förutsättningar som andra när de går ut i vuxenlivet om 20 år. Jag är övertygad om att 500-årsjubileet, arbetet med vitboken och den kommande strategin tillsammans med det stora engagemang som Hazell och andra visar kommer att göra 2012 till en nystart för romer i Sverige.

Även i dagens Sverige lever romer i ett stort utanförskap och för många är diskriminering och fördomar vardag. Vi har såväl en historia som en nutid att skämmas över när det gäller romer. Nu handlar det om att göra rätt saker i dag så att vi inte behöver ha en framtid att skämmas för också.

Erik Ullenhag (FP), integrationsminister

Mycket har hänt men kommer även att hända

MIN DAGBOK / Permalink / 0

Nu är julen över och ett nytt år har startat. Jag gör inte som många andra och lovar mig själv saker som jag ska göra under det kommande året, utan jag tar en dag i taget och hoppas på det bästa. Mitt nyår vad lyckat med mycket släkt och vänner, julen med för den delen. Men med handen på hjärtat måste jag säga att det är skönt att det är över. Visst är det mysigt och fint med dessa högtider men de är också väldigt energikrävande. Igår plockade jag ner alla julsaker så nu ser jag fram emot ljusare tider.

En rolig nyhet som jag själv tycker är att författaren Bo Hazell som har skrivit boken "Från Tattare till Travelers nu har gjort en ny upplaga av boken med 250 nya sidor, den hade jag tänkt att införskaffa och läsa under de mörka dagar som vi fortfarande har kvar framför oss innan våren kommer. Jag lägger ut en länk här nedan som man kan trycka på om man vill veta mera om boken.

http://ordfront.se/www.ordfront.se/Bocker/HistoriaoKultur/Resandefolket.aspx

Sedan tänkte jag även lägga ut en länk till en artikel som publicerades i DN- Debatt den 29/12 -11 som handlade om sanningskommissionen för att utreda övergrepp mot Romano folket Resande och som är skrivet av just Bo Hazell. Mycket intressant läsning. Kolla in den vet jag.

http://www.dn.se/debatt/sanningskommission-maste-ge-resandefolket-upprattelse

Kammat lattjot manders mala och nata.
Till top