Radioprogram i UR.

MIN DAGBOK / Permalink / 0
UR gör ett radioprogram om resanderesandefolket.
Detta är ett program i en serie av olika minoritetsgrupper i landet.
Dessa program görs i utbildningssyfte vad jag har förstått och barn i mellanstadiet ska få ta del av dessa och göra lite egen resuts.

Detta program kommer att sänads den 8 november kl 7.40 i P3.
Det kommer även gå en repris dagen efter i P2riks kl 13.30.

I N B J U D A N

MIN DAGBOK / Permalink / 0

 

                           

 

                                                  

Härmed inbjuds Du till Linköping den 10 oktober 2009, snickarg 2, globenteatern, där FRFRO riksorganisation och den lokala föreningen i Linköping, samt vår samarbetspartner när det gäller utbildningsfrågor NBV i Östergötland till en intressant och givande eftermiddag under trivsamma former.

Skälet är att Ni skall få en insyn i det arbete, som de båda organisationerna utför och förtydliga syftet med dess arbete.

            För musikunderhållningen står Lars Vallman

Vi startar programmet klockan 13.00 enligt följande:

 

13.00  Har vi nöjet att hälsa vår välkände författare och

           tidigare journalist Bo Hazell välkommen, som skall

           berätta under c:a en timma om Resandefolket historik

          

           Därefter tar vi en bensträckare och Du som känner

           ett behov av kaffe och hembakat kan mot en liten

           summa av 20:- kronor få njuta av detta erbjudande.

           Pengarna går oavkortat till föreningarnas verksamhet

 

14.30  Kommer verksamhetschefen för NBV i Östergötland

           Ann-Helene Fernberg informera om verksamheten.

 

14.45      Träder ordföranden Stig-Ove Lundahl fram för 

FRFRO lokala förening och informerar om den 

verksamhet, som bedrivs och dess framtidsplaner.

       Efter varje programpunkt finns möjligheter till frågor. 

                  ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

                         

                   ARRANGÖR NBV ÖSTERGÖTLAND

FÖRENINGEN RESANDEFOLKETS RIKS O LOKALA ORGANISATION.

Resande – inte tattare

MIN DAGBOK / Permalink / 0


Lapp, svartskalle, blatte, kroknäsa, tattare, finnpajsare, nigger, neger.
Ja, svenska folkets benämningar på ”de andra” är inte bara mångtydiga och illfundiga utan direkt diskriminerande och kränkande.
Min förvåning var därför stor då Catharina Grünbaum i Språktidningen 4/08 använde ordet tattare, som i artikeln likställs med kriminella.

Låt oss använda benämningarna resande, resanderom eller resandefolket i stället.
Omkring 30 000 svenska medborgare har resandepåbrå och har funnits i Sverige i 500 år.
De förknippar ordet tattare med diskriminering, förtryck och myndighetsövergrepp.

Text: Bo Hazell.
Publicerad i Språktidningen 6/08 och på webben 2008-11-27

http://www.spraktidningen.se/art.lasso?id=08606b
Till top