Vill ha en egen institution!

NYHETER INFORMATION / Permalink / 0
Såg att kommissionen mot Antiziganism idag gjort en artikel på deras hemsida om dialogmötet i förra vecka. Detta är artikeln:
Det behövs en institution som arbetar för romers rättigheter och som gör det som de etablerade organisationerna inte förmår göra. Det var de flesta överens om när Kommissionen mot antiziganism genomförde sin tredje konsultation med romer i Stockholm.


– Kommissionen har ett tidsbegränsat uppdrag och under den tid som vi finns ska vi göra något som får betydelse för romers rättigheter., sa kommissionens ordförande Thomas Hammarberg.


Kommissionen har tidigare genomfört konsultationer med romer i Göteborg och i Malmö. Liksom tidigare framkom synpunkten att antiziganismen i Sverige är mycket omfattande och en del av romers vardag.


En annan berättade:– En stor del av den antiziganism som vi upplever går inte att anmäla. Som när Stefan Löfvén säger ”zigenare” i radio. Eller när grannar kallar en för ”tattare”. Eller när media framställer romer stereotypt. Det är tecken på hur normaliserad antiziganismen är, sa en av deltagarna på mötet.


– Jag blir utsatt för rasism dagligen. När jag handlar, i kontakter med myndigheter, hyresvärdar eller arbetsgivare. Skulle jag anmäla diskriminering varje gång det sker, skulle jag inte göra något annat i mitt liv. Det krävs en institution som lyfter den strukturella diskrimineringen, arbetar med rättigheter och som agerar mot antiziganism när den sker.


Många menade att de myndigheter som man kan vända sig till för att hävda sina rättigheter, inte fungerar som de ska. Efter skånepolisens olagliga registrering upplever många romer att de inte kan kontakta polisen om de blir utsatta för brott.


– Det finns en lucka. Romer vänder sig inte till DO om de blir diskriminerade och absolut inte till Polisen. Romer har ingenstans att gå, sa en kvinna.


Deltagarna i konsultationen menade att en romsk institution skulle kunna arbeta med kulturella och språkliga rättigheter, agera mot antiziganism men även fungera som ett dokumentationscenter. Man betonade också att en institution måste utgå från romsk delaktighet och medbestämmande.


– Tveka inte att höra av er till kommissionen med era synpunkter på hur ett förslag om en institution skulle kunna se ut, avslutade Thomas Hammarberg.


Länk till artikeln: http://motantiziganism.se/nyhetsartikel/vill-ha-en-egen-institution/

Sammanfattning av dagens möte

MIN DAGBOK / Permalink / 0
 
 Kommissionen mot antiziganism Dialogmöte den 23,e januari 2015

 

 Till höger Thomas Hammarberg

Under dagen blev vi indelade i olika grupper för att diskutera Antiziganism och hur vi själva upplever det, detta är en sammanfattning av vad som togs upp under dagen:
 
 • Många resande och romer döljer sin identitet på grund av rädsla för att bli utsatt för antiziganism, detta skadar egenkänslan oerhört mycket och leder till utanförskap, psykisk ohälsa, missbruk osv.
 • Önskemål om en institution som ska lyfta aktuella viktiga frågor, en myndighet som ger tyngd på viktiga ämnen som rör romer.
 • Resande och romer bör anmäla mer diskriminering än vad man gör idag.
 • Det kom upp diskussioner om alla projekt som görs men som inte leder till något långsiktigt.
 • Allmänheten bör utbildas om romer och resande, mycket mer än vad det görs idag. Förebygga diskriminering genom kunskap, skolan är viktig!

 

 
Stefan Timén lyssnar konsentrerat :)

 • Önskemål om att Romer och Resande själva får makten på högre nivåer där man själva kan lyfta de behov som är viktiga. "Svenskar" ska inte jobba för romska frågor utan romer ska själva få vara experterna.
 • Efterlyser museum som lyfter den romska historien och kultur.
 • Upplever att man blir motarbetad på "tjänstemanna nivå" och att genom generalisering av den romska gruppen så blir Romanofolket resande osynliggjord och diskriminerad genom det på olika sätt. Tex. i revetalisering arbete och i strategin för romsk inkludering där resande inte blir inkluderade i pilotkommunernas verksamhet. I dagsläget finns det inga Resande som jobbar som brobyggare.
 • Behov av ett kulturcenter.
 
Sven Westberg, Jon Petterson och Stig-Ove Lundahl

 • Det finns rasism inom den romska gruppen, som är ett stort problem!
 • Stora likheter med antiziganismen inom skolväsendet genom tiderna. Den diskriminering som romska och resande barn blev utsatta för förr sker fortfarande idag.
 • Det blev en hel del diskussioner kring vad som är resande liv, att resande som fått veta i vuxen ålder att de har resande påbrå inte bör vara företrädare för folket.
 • Synliga romer som t.ex. finska romer blir utsatt för en annan typ av diskriminering och antiziganism eftersom man ser att de är romer. T ex. får man inte jobb eller bostad fast man uppnår alla krav
 • Viktigt att alla romer jobbar tillsammans mot gemensamma mål, tillsammans blir vi starka!!

 

 
 • Vi pratade om historian som lyfts i vitboken och vad konsekvenserna av historien har blivit, och att mycket av den diskriminering och antiziganism man har ägnat sig åt inte är historia utan pågår fortfarande i stor grad.
 • Antiziganismen är normaliserad i stor grad inom media och filmer. De som blir utsatta av den typ av diskriminering blir påverkade i sin egenkänsla på ett väldigt negativt sätt.
 
Svägerskorna Eleonor Frankemo och Jacqueline Frankemo 
 
En intressant dag med många tankar, erfarenheter och åsikter. Kul att se så många tavringar som ville delta och som bidrog till att det blev ett bra möte. Tyvärr blev det lite meningsskiljaktigheter men det får man nästa räkna med. Det är känsliga ämnen som berör människor på olika sätt och har man då en stark vilja och åsikt i ämnet så blir det en hetsig diskussion.

 

Dialogmöte på kommissionen mot antiziganism.

MIN DAGBOK / Permalink / 0


För ca två veckor sedan fick jag en förfrågan från kommissionen mot antiziganism om jag kunde samla ihop ett gäng resande som skulle vara intresserade av att vara med på ett dialogmöte på kommissionen. Nu är vi ett gäng som kommer medverka på morgondagens möte, förhoppningsvis får Romanofolket Resande lyfta frågor som är aktuella för oss. Dessutom känns det bra att vi får komma till tals och att jag inte är ensam resande på mötet. 
Ska bli kul att ses dessutom :) 
Jag uppdaterar i morgon kväll vad som sas och vilka frågor som komm upp. 

Det som ska tas upp är följande: 
Hur erfar du antiziganism?
Hur vill du beskriva den?
Hur agerar du när du själv eller närnågon i din närhet utsätts för antiziganism?
Har du någon gång vänt dig till DO eller Polisen för att hävda dina rättigheter?
Vilka åtgärder vill du ska genomföras för att antiziganism inte ska förekomma?Till top