Förhandsvisning av Eleonors Resa

MIN DAGBOK, NYHETER INFORMATION / Eleonors Resa, Resandefolket, Romanofolket resande östergötland, eleonor frankemo / Permalink / 0
 

Spända, nervösa och oroliga slog vi oss ner i soffan framför tv,n. 

 
Idag samlades alla som medverkat i programserien Eleonors Resa, för att få en förhandsvisning som vi så länge väntat på. 
 
Alla var nervösa, spända, laddade och lite oroliga över hur var och ens medverkan skulle te sig i programmet. 
 
Efter första programmet var alla riktigt nöjda, även efter andra. 
När vi sedan sett den sista delen av Eleonors Resa blev det till en början ganska tyst, sedan började alla att prata i mun på varandra. 
Alla var sjukt imponerade och förvånade hur bra programmet blev!! 
 
Producenterna har gjort ett kanon jobb och denna serie skiljer sig enorm från andra tidigare program som gjorts om Romanofolket resande. 
 
Miro nasjt ninna vassjten pre kamrit penna att miro honkar lossjalo att miro kerrat dolle. 
 
Tack alla medverkande för er enorma insatts och tack för att ni kom idag. 
 
För er andra, ni får vänta till den 14/2 till alla hjärtans dag för att se första delen. 
 
Pre sass kambris divus bliddrade Robin ta miro jekk kamlepa 💕 De honkar 16 bejjst assjter. 
Robin honkar manders baro strävo ta miro kamlar an helko manders kambri. 💖
 
Kammat lattjot sass ta jura pre SVT1, 14/2!
 
Ha det gott alla och se på SVT1 den 14/2! 

Nordic Romani Festival/ jkpg

NYHETER INFORMATION / Permalink / 0
Nu börjar det närma sig festival datum.
Denna gång har vi valt att lägga Nordic Romani Festival i Jönköping.
På dagtid presenterar Lattjo Drom Tradra pre vavert med föreläsningar, Historielektionen du aldrig fick, utställningar m.m
Kvällstid är det fest med kulturell resande musik :)
Det kommer bli en mycket lyckad festival i Jönköping och jag hälsar alla varmt välkomna!!
För mer info om artister och Tradra pre Vavert besök följande länk: www.lattjodrom.com


Detta event görs i samarbete mellan Lattjo Drom, Lattjo Drom/jkpg Och Romanofolket Resande Östergötland 

Debatt artikel i Expressen

NYHETER INFORMATION / Permalink / 1
Förra veckarn var jag på en konferens på Kommisionen mot antiziganism där man samlat ca 30 romska kvinnor för att diskutera olika åtgärder för att förebygga antiziganism av olika slag.
Jag själv lyfte frågan om revitalisering då den grupp som jag tillhör, romanofolket resandes historia, som lyfts fram i Vitboken "Den mörka och okända historien" har gjort att vi ifråntagits mycket av vårt språk men även kultur av Svenska myndigheter och stat.
Detta har man i dagens artikel i Expressen tagit med i en av de fem punkter för att stärka Resande och romers rättigheter.
Mycket roligt tycker jag och jag hoppas innerligt att man tar detta viktiga ämne på allvar.
 


Fem punkter för att stärka våra rättigheter
 

Under den konferens som Kommissionen mot antiziganism anordnade förra veckan, beslutade vi därför att gemensamt höja våra röster. Vi kom fram till fem rekommendationer som vi som romska kvinnor anser kan motverka den antiziganism som möter oss:

 

Stärk romska kvinnors möjligheter till organisering

Romska kvinnor måste få fler resurser för att få bättre förutsättningar att organisera sig. Det handlar om egenmakt och att vi ska ha tolkningsföreträde i frågor som rör oss. Dessutom bör regeringen konsultera romska kvinnor i samband med att Sverige rapporterar till FN och Europarådet om hur landet lever upp till minoriteters och kvinnors rättigheter. Vi uppmuntrar dessutom etablerade civila organisationer för kvinnors rättigheter att samarbeta med romska kvinnor och deras organisationer.

 

Särskilda insatser mot hatbrott mot romska kvinnor

Romska kvinnor upplever att de offentliga rummen är otrygga platser. Vi kan utsättas för våld eller hot om våld i kollektivtrafiken, i parken eller på väg hem från jobbet. Därför kräver vi särskilda insatser hos polisen och Brottsförebyggande rådet för att förebygga antiziganistiska hatbrott mot kvinnor.

 

Resurser för att revitalisera språk och kultur

Den antiziganistiska historia som svenska staten står på har fått enorma konsekvenser och är en förklaring till varför många av oss befinner oss i en ojämlik position. Vi är många som har förlorat vårt språk och vår kultur. Vi kräver därför kompensatoriska åtgärder från regeringen för att stärka romers kultur och språk.

 

Särskilda insatser för att förebygga diskriminering inom socialtjänsten

Historiskt sett har tvångsomhändertaganden av romska barn varit en del i den assimileringspolitik som har bedrivits i Sverige. Även i dag rapporterar romska familjer om upplevd diskriminering i samband med att socialtjänsten fattar beslut i ärenden som rör lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Detta är ett mycket komplicerat fält som kräver särskilda insatser av Socialstyrelsen och kommunerna. Det är viktigt att romska kvinnor är med och utformar hur sådana insatser skulle kunna se ut.

 

Särskilda insatser mot diskriminering i arbetslivet

Romska kvinnor upplever diskriminering inom arbetslivet. En del av oss döljer därför vår identitet för att inte bli av med jobbet eller för att undgå trakasserier. Här behövs tydligare insatser från till exempel Diskrimineringsombudsmannen, som signalerar att det inte får förekomma diskriminering och trakasserier på våra arbetsplatser.

 

Privilegiet att gestalta hur vardagen ter sig har historiskt inte tillfallit romska kvinnor. Det är nu hög tid att ändra på detta. Det handlar ytterst om makt och omfördelning av den. Våra röster måste spela roll. Först då har vi tagit ett första steg för att förverkliga romska kvinnors rättigheter.

 

Läs hela artikeln HÄR

 
Till top