Info om regeringen arbete för romer

NYHETER INFORMATION / Permalink / 0

Utredningen om inrättandet av ett center för romska frågor inbjuder till kvällsmöten


Utredningen om inrättandet

 av ett center för romska frågor bjuder in den nationella minoriteten romer till kvällsmöten om utredningens arbete. Mötena äger rum den 18 december i Malmö, den 19 december i Göteborg, den 20 december i Norrköping och den 21 december i Stockholm. Vid mötena finns det möjlighet att lyssna på utredningens planer och ställa frågor till utredaren Charlotta Wickman och utredningssekreterarna Elvis Stan och Karin Kvarfordt Niia. Mer information finns i bifogad inbjudan.

 

Har ni frågor om utredningens arbete kan ni kontakta Karin Kvarfordt Niia eller Elvis Stan via e-post:karin.kvarfordt.niia@regeringskansliet.se ellertfn: 070-315 05 18respektiveelvis.stan@regeringskansliet.se eller tfn: 072-453 33 80.

 

Nytt uppdrag till Institutet för språk och folkminnen om insatser för att bevara kaale

Regeringen beslutade i dag att ge Institutet för språk och folkminnen i uppdrag att genomföra insatser för att bevara den romska språkvarieteten kaale för nutida och framtida bruk. I uppdraget ingår att samla in, dokumentera och bevara muntliga aspekter av kaale så att den kunskap som finns kvar blir tillgänglig för bl.a. forskning och språkundervisning. I insatsen ingår att genomföra samtalsgrupper och individuella samtal med talare av kaale, och att kartlägga tidigare och pågående insatser för den aktuella språkgruppen. Det närmare arbetssättet ska utarbetas i nära samarbete med romska företrädare och bygga på erfarenheter från myndighetens tidigare uppdrag om resanderomani. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2019.Information om regeringens arbete med romsk inkludering

NYHETER INFORMATION / Charlotte Wickman, Kulturdepartimentet, Romsk center, stategin för romsk inkludering / Permalink / 0

För kännedom!

 

Här är en sammanfattning av regeringens och Regeringskansliets arbete med romskinkludering oktober-november 2017. 

Nytt uppdrag till Kulturrådet att främja utgivning av litteratur på de nationella minoritetsspråken och genomföra läsfrämjande insatser

Regeringen har gett Kulturrådet i uppdrag att under 2017–2019 genomföra insatser för att främja utgivning och spridning av litteratur på de nationella minoritetsspråken. Barn- och ungdomslitteratur ska särskilt prioriteras. Kulturrådet ska besluta om uppdragets närmare genomförande i samråd med företrädare för de nationella minoriteterna och genomföra uppdraget i samverkan med de nationella minoriteterna. I uppdraget ingår också att i samverkan med romska företrädare och sakkunniga genomföra läsfrämjande insatser för den romska minoriteten. Uppdraget finns tillsammans med övriga regeringsbeslut om romsk inkludering på: www.regeringen.se/romskinkludering.

Läs mer: http://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategi-for-romsk-inkludering/uppdrag-till-myndigheter/

 Aktuellt om utredningen om inrättandet av ett center för romska frågor

Nu pågår utredningen som ska lämna förslag till regeringen om hur ett nationellt center för romska frågor kan inrättas. Utredningen ska bland annat föreslå vilka uppgifter centret ska ha, om centret ska inrättas inom ramen för befintlig myndighetsstruktur och utreda hur romskt deltagande och inflytande kan säkerställas. Det ingår också att föreslå hur centret kan bidra till att främja romskt språk och romsk kultur. Utredningen, som leds av Charlotta Wickman i samarbete med utredningssekreterarna Karin Kvarfordt Niia och Elvis Stan, har i dagsläget fört samtal med ett femtiotal organisationer, sakkunniga och romska företrädare för att samla in synpunkter och förslag. Inbjudan till stormöten med romska företrädare under december månad skickas snart ut. I artiklar på regeringens webbplats och www.minoritet.se beskriver utredningen sitt arbete. Har ni frågor om arbetet kan ni kontakta Karin Kvarfordt Niia eller Elvis Stan via e-post: karin.kvarfordt.niia@regeringskansliet.se eller tfn: 070-315 05 18respektive elvis.stan@regeringskansliet.se eller tfn: 072-453 33 80.

 Läs mer: www.regeringen.se/romskinkludering

Läs mer: http://minoritet.se/vi-ar-i-ett-insamlande-skede

Förhandsvisning av Eleonors Resa

MIN DAGBOK, NYHETER INFORMATION / Eleonors Resa, Resandefolket, Romanofolket resande östergötland, eleonor frankemo / Permalink / 0
 

Spända, nervösa och oroliga slog vi oss ner i soffan framför tv,n. 

 
Idag samlades alla som medverkat i programserien Eleonors Resa, för att få en förhandsvisning som vi så länge väntat på. 
 
Alla var nervösa, spända, laddade och lite oroliga över hur var och ens medverkan skulle te sig i programmet. 
 
Efter första programmet var alla riktigt nöjda, även efter andra. 
När vi sedan sett den sista delen av Eleonors Resa blev det till en början ganska tyst, sedan började alla att prata i mun på varandra. 
Alla var sjukt imponerade och förvånade hur bra programmet blev!! 
 
Producenterna har gjort ett kanon jobb och denna serie skiljer sig enorm från andra tidigare program som gjorts om Romanofolket resande. 
 
Miro nasjt ninna vassjten pre kamrit penna att miro honkar lossjalo att miro kerrat dolle. 
 
Tack alla medverkande för er enorma insatts och tack för att ni kom idag. 
 
För er andra, ni får vänta till den 14/2 till alla hjärtans dag för att se första delen. 
 
Pre sass kambris divus bliddrade Robin ta miro jekk kamlepa 💕 De honkar 16 bejjst assjter. 
Robin honkar manders baro strävo ta miro kamlar an helko manders kambri. 💖
 
Kammat lattjot sass ta jura pre SVT1, 14/2!
 
Ha det gott alla och se på SVT1 den 14/2! 
Till top