Länkar om den uppmärksammade registreringen

/ Permalink / 0
Om du vill uppdatera dig om vad som sägs ute i landet om romsk registrering så lägger jag ut en del länkar här:
Det är ju långt ifrån alla men några i vart fall
 
 
 
Jag har också fått i uppdrag av en annonym äldre släkting att lägga ut vederbörades tankar kring detta som har inträffat, Det lyder som följer:
 
Vi Resandefolket som kom först till hit till Sverige, som en utslagen grupp. Vi rättade oss efter lagen efter myndigheternas, dom gjorde stora misstag med våran grupp. Tråkigt att det händer så här 2013. Vi har trott på myndigheterna en tid nu, och har vågat visa vad vi är för en grupp och människor. Från 2000-talet, en mordern tid, man kan väl aldrig drömma om ett sådant här rasistiskt inslag. Men vi måste hålla ihop.
Vi har jobbat upp en hel del av Sverige, vi har bra utbildningar, jobb och är skattebetalare.
Vi, Resandefolket har varit med om sterelliseringar och att dom har tagit våra bran. Nu är våran misstro stor igen, bland oss Resande igen. Dom har räkt ut handen till alla medborgare som har kommit till Sverige och de har inte särbehandlats. Hur kan sånna här okunniga människor inte se skildnat på rätt och fel.?
Räck ut en hand och var som en medmänniska!
Varför?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Till top