”2012 ska bli en nystart för romer i Sverige”

MIN DAGBOK / Permalink / 2

Publicerad 2012-01-02 18:58
REPLIK.Vi har såväl en historia som en nutid att skämmas över när det gäller romer. Nu handlar det om att göra rätt saker i dag så att vi inte behöver ha en framtid att skämmas för också, skriver integrationsminister Erik Ullenhag i en replik.

Romerna är en av Sveriges nationella minoriteter (i sammanhanget räknas resande in i den nationella minoriteten romer.) De första anteckningarna om romer som anlänt till Sverige är från den 29 september 1512. År 2012 är det alltså 500-årsjubileum av romer i Sverige.

Bo Hazell beskriver väl de fruktansvärda övergrepp som har drabbat romer i Sverige genom historien (DN Debatt 29/12). Hazell menar att det nu är tid att regeringen tillsätter en sanningskommission och betalar ut ekonomisk ersättning till de romer och resande som har drabbats av förtryck och övergrepp under den här tiden.


Jag delar Hazells bedömning att det är centralt att vi gör upp med den historia av övergrepp som har drabbat romer i Sverige. Regeringen har därför påbörjat ett arbete för att utarbeta en vitbok om övergrepp, kränkningar och andra särbehandlande åtgärder mot romer under 1900-talet. Att regeringen på så sätt uppmärksammar och tar avstånd från de historiska övergreppen beskrivs av flera av dem som varit utsatta som ett viktigt erkännande.

Ju längre tillbaka i historien vi går, desto större blir osäkerheten. Jag har därför valt att begränsa vitbokens omfattning till 1900-talet, i enlighet med förslaget från Delegationen för romska frågor. Jag ser gärna historieforskning som tar upp andra tidsperspektiv.

I arbetet med vitboken ingår inte att föreslå kompensation för dem som har drabbats eftersom en rättvis kompensation är svår att åstadkomma i efterhand. I de samråd som vi har haft har flera romer menat att resurser snarare bör koncentreras på att förbättra situationen för romer i framtiden. Jag delar den bedömningen – det viktigaste sättet att kompensera för vad som har skett i historien är att ta det utanförskap och den diskriminering som i dag drabbar romer på största allvar.

Regeringen satsar därför 46 miljoner kronor 2012–2015 på en strategi för romers inkludering, med fokus på insatser för arbete och utbildning. Strategin kommer att presenteras i detalj inom kort. Inriktningen är att romska barn som föds i dag ska ha likvärdiga förutsättningar som andra när de går ut i vuxenlivet om 20 år. Jag är övertygad om att 500-årsjubileet, arbetet med vitboken och den kommande strategin tillsammans med det stora engagemang som Hazell och andra visar kommer att göra 2012 till en nystart för romer i Sverige.

Även i dagens Sverige lever romer i ett stort utanförskap och för många är diskriminering och fördomar vardag. Vi har såväl en historia som en nutid att skämmas över när det gäller romer. Nu handlar det om att göra rätt saker i dag så att vi inte behöver ha en framtid att skämmas för också.

Erik Ullenhag (FP), integrationsminister

Till top