Jekk lattjo vinasjtan

MIN DAGBOK / Permalink / 4

Miro kammade jekk lattjo vinasjtan me manders nata, miros dad, dakri, penja me nukkosar o manders musch o nukkosar.

Kamma Ninnu jekk lattjo nevro bejjst så sjunnas vislos pali omtis jekk bejjst :)

Till top