Frågor, bl.a om ett nationellt center för romer

MIN DAGBOK / Permalink / 0
Det dyker upp en hel del frågor nu på olika romska forum på nätet och i det romska samhället i övrigt.
 
Kulturdepartimentet tillsätter en utredning om inrättande av ett nationellt center för romska frågor.
Frågorna gäller främst vad syftet med detta center skall vara och hur de romer som skall arbeta med detta center skall arbeta, och vem som bestämmer vilka som skall arbeta där.

Det är många tankar och känslor som romer delar med sig av, en del enligt mitt tänk, bra och vissa mindre bra.

Jag kan rekommendera de romer som vill engagera sig i detta arbete eller har tankar om detta, att kontakta vederbörande tjänstemän som har ansvaret för detta.

Jag skall själv också dela med mig av så mycket information som jag kan om vad som händer och sägs kring detta.

Det jag vet och förstår så har frågan om en instution för romer inkommit som ett förslag till kulturdepartementet redan 2010 då Delegationen för romska frågor lämnade in sin slutrapport.

Förslag på en instution står även med i betänkandet från Kommissionen mot antiziganism.

 

Anledningen att Kommissionen ansåg att detta var en viktig fråga var för att alla de romer som deltog på kommisionens alla olika möten med romer, efterlyste en sådan instution.

Det som då var i diskussion var att man ville ha ett center som skall samla alla romska frågor på en plats. Idéer på att romer skulle kunna vända sig dit om man har olika frågor, tex. var man vänder sig på sin ort om man blir utsatt för diskriminering? vilka rättigheter man har när man ingår i en nationell minoritet? vilka organisationer som finns i närheten av sin ort? Var man skall vända sig om man vill lära sig mer om sin kultur? osv osv..

Idéerna var många och det spånades mycket. Men man betonade också att detta center inte skall vara en konkurrerande verksamhet gentemot de föreningar som finns och det föreningsarbete som pågår.

Man betonade också att Centret inte heller skall ha hand om några bidragspengar.

Detta skulle vara en plattform för och om romer i det civila samhället.

Som sagt idéerna var många..

 

Nu uppkommer det även en del övriga från dem som inte är engagerade i romafrågor sedan tidigare, bl.a hur de personer som sitter med i olika arbetsgrupper och referensgrupper fått deras platser, vad dessa har för inflytande osv.

Jag själv sitter med i regeringskansliets romska referensgrupp tillsammans med många andra romer från olika romska grupper. 

Jag blev nominerad till detta uppdrag då regeringen efterfrågade nomineringar på romer och resande som kan vara intresserade, kompetenta och har kunskap i olika frågor som rör romer i Svenska samhället.

 

Det inkom en del nomineringar som handlade om mig från både personer som känner mig och mitt engagemang personligen men också ifrån personer som rekommenderade mig av andra anledningar.

Hur många nomineringar som inkom har jag ingen aning om och jag har heller inte fått läsa dem, men jag känner mig självklart mycket hedrad och eftersom jag är en eldsjäl och brinner för dessa frågor så var det för mig självklart att tacka ja till ett sådant uppdrag.

Uppdraget i sig är inte särskilt stort. Sedan jag kom med har jag medverkat på 3 möten under 2017.

Olika saker diskuteras på dessa möten utefter en dagordning som ansvarig, Charlotte Wickman gör inför mötena, Självklart kan man lämna förslag på ytterligare punkter som man anser skall vara med på mötena. 

Det utgår inget arvode för att man sitter med i denna referensgrupp, utan det är helt ideellt arbete, som de flesta uppdrag är när man är en så kallad aktivist.

 

På tisdag skall vi ha ett nytt möte i referensgruppen och då skall vi diskutera instuionsfrågan så jag uppdaterar efter det mötet om vad som sägs om detta, om någon vill att jag skall framföra något särskilt under detta möte så kontakta mig om det så skall jag självklart vidarebefordra det.

 

Jag hoppas att jag rätt ut en del frågor som uppkommit, och om det finns ytterligare frågor så får du gärna kontakta mig så kanske jag kan hjälpa dig med svar.

 

Ps, för övrigt så vill jag säga att jag tycker att det är mycket bra att fler och fler engagerar sig i dessa frågor och att fler Resande börjar ta plats.

Till top