Svensk romani

MIN DAGBOK / Permalink / 0


Svensk romani
är i Sverige namnet på ett språk som talas av det svenska och östnorska resandefolket.
Språket kallas även norsk romani och rommani rakripa.
Detta språk har varit hemligt för icke-resande, och många resande har glömt sitt språk.
Nyare studier menar att språket har en svensk grammatik, med ord inlånade från bl a romani.
Huruvida detta språk ska anses vara ett folkspråk eller ett sociolektiskt språk (liknande sotarspråk, knallarspråk ord) är avgörande för synen på resandefolket såsom etnisk grupp. För resandefolkets del är det högst avgörande hur "etnicitet" definieras; olika definitioner avgör huruvida de ska ses som en härstammande från en lägre samhällsklass eller ett annat folk.

Romanispråket hålls ofta inom släkten och brukar inte talas utanför familjen.Till top