Minnesanteckningar från den 10 okt -17

MIN DAGBOK / Charlotte Wickman, Kulturdepartimentet, Romsk center, litteratur nationella minoriteter, läsfrämjande insatser romer, nationellt romsk center / Permalink / 0
Sedan tidigare utlovat, delar jag här med mig av de minnesanteckningar från det romska referensgruppsmötet på kulturdepartimentet den 10 okt.
 
 
 
 
 
 
Jag har också fått till kännedom att regeringen i förra veckan beslutade om ett uppdrag till Kulturrådet att under 2017–2019 genomföra insatser för att främja utgivning och spridning av litteratur på de nationella minoritetsspråken.
Kulturrådet ska besluta om uppdragets närmare genomförande i samråd med företrädare för de nationella minoriteterna och också genomföra uppdraget i samverkan med de nationella minoriteterna. 
I uppdraget ingår också att i samverkan med romska företrädare och sakkunniga genomföra läsfrämjande insatser för den romska minoriteten.

För övrigt så börjar vi sakta närma oss jul och sakta men säkert börjar allt jul stök med det.. 
Tyvärr såg jag att jag jobbar både natten innan julafton och julnatten så jag vet inte riktigt hur vi ska få ihop det denna jul men det brukar ju alltid lösa sig :)
Jag får sova igenom allt stök och vara med vid julklappsutdelningen :)
Men hur som haver så längtar jag faktiskt till jul och hos oss har redan julbelysningen på fasaden tänts.
 
Önskar er alla nu en fortsatt bra vecka i kylan.
 
 
Till top