minoritets konferens i Uppsala

MIN DAGBOK / Permalink / 0

Jag har blivit inbjuden till en konferens i Uppsala som jag tänkte medverka på, här delar jag med mig av programmet dessa dagar för den som tycker att det är intressant :-)


 

Program minoritetskonferens i Uppsala

29-30 september 2011 
Dag 1

13:00-13:15 Välkomna till Uppsala!

Mohamad Hassan, ordförande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Uppsala kommun

Moderator Lennart Andersson, myndighetschef Socialtjänst-Socialbidrag, Uppsala kommun


13:15-13:45 Romernas situation förr och nu

Angelina Dimitri Taikon, romsk aktivist


13:45-14:00 Underhållning

Romani Szatra


14:00-14:30 Nationella minoriteter i Sverige - bakgrund till minoritetspolitiken

Lennart Rohdin, chef enheten för minoritetsfrågor, Länsstyrelsen i Stockholm


14:30-15:00 Kaffe och te


15:00-15:15 Det praktiska minoritetspolitiska arbetet på kommunal nivå

Ami Netzler, mångfaldsstrateg Välfärds - och arbetsmarknad, Västerås stad

 Minoritetspolitiken, ett kommunalt ansvar

Lennart Rohdin, chef enheten för minoritetsfrågor, Länsstyrelsen i Stockholm15:15-16:00 Samråd och revitalisering, roma-frågorna i kommunerna

Tiina Kiveliö, utvecklingsledare, enheten för minoritetsfrågor, Länsstyrelsen i Stockholm


16:00-16:15 Samråd i Uppsala hösten 2011!

Monika Lagerkvist, mångfaldsstrateg, Uppsala kommun16:15-16:30 Kulturell och språklig revitalisering bland resandefolket

Eleonor Frankemo, resandeaktivist


16:30-17:00 Samtal och frågestund


18:30 Middag med underhållning på Norrlands Nation

Adress: Västra Ågatan 14


 

Dag 2

 9:00-9:30 Inledning

Erik Ullenhag, Integrationsminister


9:30-10:00 Projekt Romano Zor! – romsk kraft!

Caroline Mahdavi, projektledare, Uppsala kommun


10:00-10:30 Kaffe och te


10:30-11:30 Så har vi arbetat i Romano Zor - Deltagarna i centrum – resurser, möjligheter, svårigheter och framtid
 
Gunilla Nygård – socialsekreterare

Natalia Fermin Acosta – arbetsmarknadsmentor

Katarina Sjöberg – arbetsförmedlare

Jobbcenter – arbetsterapeut

Lars-Göran Sjödin – SFI-lärare

Hälsa som perspektiv i förändringsarbete
 
Solveig Backlund – sjuksköterska

Eva Karin Gustafsson – utvärderare SF36

11:00-11:30 Vilka resultat har Romano Zor! uppnått?

Leif Drambo, utvärderare, ISIS kvalitetsinstitut


12:00-13:00 Lunch
 

13:00-13:45 Några deltagare berättar!
 

13:45-14:00 Presentation av boken Romano Zor! Romsk kraft! en inspirationsbok om vägar till utbildning och arbete

Redaktionsgruppen


14:00-15:00 Så går vi vidare? -

Samtal kring det framtida arbetet med romafrågor

Monika Lagerkvist, mångfaldsstrateg,

Uppsala kommun

Rosario Ali Taikon, Sensus, Stockholm

Caroline Mahdavi, projektledare, Uppsala kommun

Lennart Andersson, myndighetschef,

Uppsala kommunJag ska spela in så många ljudklipp jag hinner och kan från dessa dagar som jag tänkte dela med mig av här på bloggen.

Till top