Lite info

NYHETER INFORMATION / Permalink / 0
 
1.)
Den 3 oktober blev det klart att Alice Bah Kuhnke blir kultur- och demokratiminister och chef över Kulturdepartementet. Nu finns också ett formellt beslut på att hennes ansvar inkluderar frågor som rör nationella minoriteter (inklusive resande), mänskliga rättigheter, diskriminering och arbetet mot främlingsfientlighet och rasism. Beslutet innebär bl.a. att frågor som rör nationella minoriteteter och romsk inkludering fortsätter att hanteras på Arbetsmarknadsdepartementet året ut innan de flyttar till Kulturdepartementet.
Alice Bah Kuhnke är däremot redan nu ansvarig minister för frågorna.
 
2.)
Arbetet för romsk inkludering fortsätter Strategin för romsk inkludering 2012-2032 fick stöd av en stor majoritet då den lämnades till Riksdagen år 2012. Arbetet med strategin och de åtgärder som har beslutats fortsätter nu.
Regeringskansliets romska referensgrupp kommer att finnas kvar för att bidra med information och synpunkter om hur regeringen kan utveckla strategin.
 
3.)
Kommissionen mot antiziganism har ny webbplats Kommissionen mot antiziganism har upprättat en webbplats för att informera om sin verksamhet. På webbplatsen finns information om kommissionen och vad den gör, bland annat i form av debattartiklar. Inom kort kommer webbplatsen också innehålla goda exempel på hur man kan motverka antiziganism.
 
4:)
I juli 2015 träder en ny lagändring i kraft. som innebär att det inte längre krävs grundläggande kunskaper i ett nationellt minoritetsspråk för att vara berättigad till modersmålsundervisning. Detta innebär att elever utan förkunskaper kan komma att önska modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken.
2014 kommer skolverket ta fram en ny kursplan som ska kunna användas i allan romska varieteters undervisning i skolan. Inklusive resande. Förhoppningsvis kommer det nu bli enklare att bedriva modersmålsundervisning för resandefolket och fler kommer att söka till de lärartjänster som ligger ute.
Man kommer också att framställa studiematerial som ska användas i undervisningen, detta material ska vara klart till sommarn 2015.
 
 
Till top