Info om regeringen arbete för romer

NYHETER INFORMATION / Permalink / 0

Utredningen om inrättandet av ett center för romska frågor inbjuder till kvällsmöten


Utredningen om inrättandet

 av ett center för romska frågor bjuder in den nationella minoriteten romer till kvällsmöten om utredningens arbete. Mötena äger rum den 18 december i Malmö, den 19 december i Göteborg, den 20 december i Norrköping och den 21 december i Stockholm. Vid mötena finns det möjlighet att lyssna på utredningens planer och ställa frågor till utredaren Charlotta Wickman och utredningssekreterarna Elvis Stan och Karin Kvarfordt Niia. Mer information finns i bifogad inbjudan.

 

Har ni frågor om utredningens arbete kan ni kontakta Karin Kvarfordt Niia eller Elvis Stan via e-post:[email protected] ellertfn: 070-315 05 18respektive[email protected] eller tfn: 072-453 33 80.

 

Nytt uppdrag till Institutet för språk och folkminnen om insatser för att bevara kaale

Regeringen beslutade i dag att ge Institutet för språk och folkminnen i uppdrag att genomföra insatser för att bevara den romska språkvarieteten kaale för nutida och framtida bruk. I uppdraget ingår att samla in, dokumentera och bevara muntliga aspekter av kaale så att den kunskap som finns kvar blir tillgänglig för bl.a. forskning och språkundervisning. I insatsen ingår att genomföra samtalsgrupper och individuella samtal med talare av kaale, och att kartlägga tidigare och pågående insatser för den aktuella språkgruppen. Det närmare arbetssättet ska utarbetas i nära samarbete med romska företrädare och bygga på erfarenheter från myndighetens tidigare uppdrag om resanderomani. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2019.Till top