Sammanfattning av dagens möte

MIN DAGBOK / Permalink / 0
 
 Kommissionen mot antiziganism Dialogmöte den 23,e januari 2015

 

 Till höger Thomas Hammarberg

Under dagen blev vi indelade i olika grupper för att diskutera Antiziganism och hur vi själva upplever det, detta är en sammanfattning av vad som togs upp under dagen:
 
 • Många resande och romer döljer sin identitet på grund av rädsla för att bli utsatt för antiziganism, detta skadar egenkänslan oerhört mycket och leder till utanförskap, psykisk ohälsa, missbruk osv.
 • Önskemål om en institution som ska lyfta aktuella viktiga frågor, en myndighet som ger tyngd på viktiga ämnen som rör romer.
 • Resande och romer bör anmäla mer diskriminering än vad man gör idag.
 • Det kom upp diskussioner om alla projekt som görs men som inte leder till något långsiktigt.
 • Allmänheten bör utbildas om romer och resande, mycket mer än vad det görs idag. Förebygga diskriminering genom kunskap, skolan är viktig!

 

 
Stefan Timén lyssnar konsentrerat :)

 • Önskemål om att Romer och Resande själva får makten på högre nivåer där man själva kan lyfta de behov som är viktiga. "Svenskar" ska inte jobba för romska frågor utan romer ska själva få vara experterna.
 • Efterlyser museum som lyfter den romska historien och kultur.
 • Upplever att man blir motarbetad på "tjänstemanna nivå" och att genom generalisering av den romska gruppen så blir Romanofolket resande osynliggjord och diskriminerad genom det på olika sätt. Tex. i revetalisering arbete och i strategin för romsk inkludering där resande inte blir inkluderade i pilotkommunernas verksamhet. I dagsläget finns det inga Resande som jobbar som brobyggare.
 • Behov av ett kulturcenter.
 
Sven Westberg, Jon Petterson och Stig-Ove Lundahl

 • Det finns rasism inom den romska gruppen, som är ett stort problem!
 • Stora likheter med antiziganismen inom skolväsendet genom tiderna. Den diskriminering som romska och resande barn blev utsatta för förr sker fortfarande idag.
 • Det blev en hel del diskussioner kring vad som är resande liv, att resande som fått veta i vuxen ålder att de har resande påbrå inte bör vara företrädare för folket.
 • Synliga romer som t.ex. finska romer blir utsatt för en annan typ av diskriminering och antiziganism eftersom man ser att de är romer. T ex. får man inte jobb eller bostad fast man uppnår alla krav
 • Viktigt att alla romer jobbar tillsammans mot gemensamma mål, tillsammans blir vi starka!!

 

 
 • Vi pratade om historian som lyfts i vitboken och vad konsekvenserna av historien har blivit, och att mycket av den diskriminering och antiziganism man har ägnat sig åt inte är historia utan pågår fortfarande i stor grad.
 • Antiziganismen är normaliserad i stor grad inom media och filmer. De som blir utsatta av den typ av diskriminering blir påverkade i sin egenkänsla på ett väldigt negativt sätt.
 
Svägerskorna Eleonor Frankemo och Jacqueline Frankemo 
 
En intressant dag med många tankar, erfarenheter och åsikter. Kul att se så många tavringar som ville delta och som bidrog till att det blev ett bra möte. Tyvärr blev det lite meningsskiljaktigheter men det får man nästa räkna med. Det är känsliga ämnen som berör människor på olika sätt och har man då en stark vilja och åsikt i ämnet så blir det en hetsig diskussion.

 

Till top