Lämna synpunkter Skolverkets förslag till kursplan i romani chib?

NYHETER INFORMATION / kursplan romani chib, romani chib, skolverket / Permalink / 0

Remiss: Kursplaner för nationella minoritetsspråk

Fram till den 24 februari är det möjligt att lämna synpunkter på Skolverkets förslag till kursplaner i ämnet modersmål för finska, jiddisch, meänkieli och romani chib.

 

Läs kursplanen i romani chib här

Utökad rätt till modersmål

Den 1 juli 2015 träder ändringar i skollagen ikraft som innebär att elever som tillhör de nationella minoriteterna har utökad rätt till undervisning i modersmål. Tidigare krävdes att eleven skulle ha en vårdnadshavare som hade språket som modersmål och att eleven skulle ha grundläggande kunskaper i språket. Nu räcker det att eleven tillhör minoritetsgruppen. Syftet är att stärka språkens ställning och ge möjlighet att revitalisera ett språk som gått förlorat i tidigare generationer.

Det här innebär att elever som tillhör de nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar ska kunna läsa sina språk som nybörjarspråk i grundskolan grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan och ha möjlighet att fortsätta läsa språket på gymnasienivå.

 

En öppen arbetsprocess

De förslag till kursplaner som nu går ut på remiss har tagits fram av Skolverket i samarbete med olika grupper som representerar de nationella minoriteterna och språken.

De totalt nio grupperna bestod av verksamma lärare, språkvetare och didaktiker med inriktning mot respektive språk. I alla grupper har Skolverket strävat efter att ha en mångfald av representanter för respektive nationell minoritet och även olika varieteter av minoritetsspråken.

Skolverkets förslag till kursplaner ska redovisas för regeringen den 1 april 2015.

 

Lämna synpunkter

Välkommen med dina synpunkter senast den 24 februari 2015.

Skicka dina synpunkter till nat.minoriteter@skolverket.se

Eventuella frågor om kursplanerna kan ställas till:

Nermina Wikström, nermina.wikstrom@skolverket.se 08-527 336 53  

Mattias Ludvigsson, mattias.ludvigsson@skolverket.se 08-527 333 72

Läs kursplanen i romani chib här

Länk till artikeln

Till top