Utställningen Romska Röster

NYHETER INFORMATION / bilder romer, romer, tattare, utställning / Permalink / 0
Den 30 april invigs utställningen Romska Röster i Umeå.

I ett flöde av 2,7 miljoner människor på gator och torg har vi visat den stora utomhusutställningen Romska Röster i mälardalsregionen under sommarsäsongen 2013. Projektet med utställningen, pedagogisk verksamhet och programarrangemang ska turnera till Luleå, Umeå, Örebro, Linköping och Stockholm under tiden 4 april–15 september 2014.

 

Med utställningen Romska röster vill vi bidra till samtal och reflektioner kring rasism, utanförskap och marginalisering. Som kulturinstitution vill vi verka för ett inkluderande romskt kulturarv. Med porträtt på stora skärmar får romer ta plats på gator och torg.

Romer i Sverige är en heterogen grupp som omfattar många olika språkvarieteter, kulturer och traditioner. Lyssna på deras röster. Rösterna klingar genom fotografen Anders Rymans porträtt av finska romer, polska romer, rumänska romer, svenska romer, serbiska romer, bulgariska romer och resande – unga och gamla, män och kvinnor. Alla olika men ändå lika. Känslan av att inte höra till, att stå utanför delas av alla, men den romska identiteten är stark och släktsammanhållningen är stor.

Utställningen har producerats av Upplandsmuseet i samarbete med Anders Ryman och med romer samt med bidrag från Svenska PostkodLotteriet och Statens kulturråd.

Läs mer

 

Turnéplan under 2014:

4–27 april 2014 Storgatan i Luleå
30 april–1 juni Umeå
4 juni–29 juni Örebro
2 juli–27 juli Linköping 
29 juli–14 september                    Raoul Wallenbergs torg Stockholm

 

Till top