Regeringens vitbok om romerna räcker inte

NYHETER INFORMATION / Erik Ullenhag, byrå mot diskriminering, vitbok / Permalink / 0
 Här romer som bor i en husvagn i Sverige 1965.
 
I 500 år har en folkgrupp i Sverige blivit utsatt för etnisk rensning, "tattarinventeringar”, tvångssteriliseringar med direkt hänvisning till rasmässiga särdrag, tvångsplacering av barn och andra övergrepp.
 

Det är på hög tid att Sverige gör upp med sitt förflutna när det gäller behandlingen av de romska minoriteterna. Efter århundraden av strukturell rasism, etnisk rensning och raslagar vill vi se en oberoende sanningskommission.

 

En sanningskommission handlar inte bara om en offentlig ursäkt. Det handlar även om ekonomisk gottgörelse.

 

Debattörerna: Vi kräver en oberoende sanningskommission som gör upp med övergreppen, Aftonbladet 2014-03-25

 

Till top