Vitboksmöte

NYHETER INFORMATION / Permalink / 1

I måndags var jag iväg på ett vitboksmöte med andra sakkunniga i frågan kring Romers historia i Sverige på 1900-talet.

Jag måste säga att efter att ha läst de tre första kapitlen ifrån boken så är det väldigt tydligt hur situationen varit för de så kallade tattarna och zigenarna i Sverige. Hur man strategiskt infört lag efter lag för att råda bot på den så kallade tattarplågan,
Det var ett mycket positivt möte i den bemärkelsen att man kommer med vitboken att tydliggöra hur det varit de senaste 100 åren i Sverige för Resandefolket.

Men jag mådde inte nått vidare personligen av att läsa om dessa grymheter och vetskapen jag har om hur denna situation påverkat mitt folk och nära släktingar idag.
Det är som att strö salt i de öppna sår man har.. De sår som aldrig får läka...
Men jag ser fram emot att läsa slutresultatet även om jag personligen måste förbereda mig på ett psykiskt plan för de känslor som kommer att välla upp när jag läser.
Men Heidi och Gunno gör ett kanon jobb med detta uppdrag det måste jag säga fast jag till en början var skeptiskt till en vitbok.

På tisdagen hade vi i referensgruppen ett möte med Erik Ullenhag där han frågade oss hur situationen ser ut i Sverige, för Romer idag?

Frågan gick runt och vi delade alla med oss av våra egna erfarenheter och kunskaper kring frågan.
När sedan frågan kom till mig så kände jag mig tvungen att ställa en motfråga som löd - vi har nu suttit och läst de tre första kapitlen i vitboken och hur man strategiskt jobbat för att utrota tattarna och göra sig av med den så kallade Tattar plågan. Man har till stora delar lyckats med detta och mer eller mindre utrotat ett helt folk vad det gäller dess kultur. Få har lyckat bevara den men långt ifrån alla.
Vem kommer att ta ansvaret för detta och hur kommer ni på regeringen att hjälpa Resandefolket att revetalisera det ni tagit ifrån oss?
Erik svar var att denna fråga kommer att lyftas sedan boken är klar, men att resande själva måste acceptera sig med den identitet som är rom och att man inte ska sära på de romska grupperna.

Detta får mig att reflektera över Linköping Komun som är en pilotkomun och som valt att inte inkludera övriga romska grupper än balkanromerna i sitt arbete med romsk inkludering.
Detta påtalade jag för Eriks sekreterare, som för honom var ny information så nu kanske det blir förändringar i linköpingskomun.... Vi får se vad som händer...

Nu på fredag ska jag till Huddinge där jag ska hålla en workshop, 4•40 min för 4 klassare om romanofolket resande. Detta ser jag fram emot mycket.

Kammat lattjot sass Romano manuch.


#1 - - Daddenpral Lasse:

Jag är stolt att vara släkt med dig Elionor och allt arbete du lägger ner på att gjöra oss synliga i vårat samhälle efter som vissa tror sig veta bättre en dom resande själva som sitter inne med all kunskap och den svenska historien om oss själva TACK Elionor

Till top